Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Mark Demesmaeker op 16 april 2014, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen, Europees beleid, Europees Parlement
Werknemers die verhuizen binnen de EU voor een nieuwe baan en ook grensarbeiders kunnen in de toekomst hun aanvullende pensioenrechten naar een andere EU-lidstaat meenemen. Europees N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker noemt dat akkoord “een logisch gevolg van het principe van vrij verkeer en de Europese interne markt. Wie vanuit Vlaanderen in bijvoorbeeld een land als Frankrijk gaat werken, moet ervan opaan kunnen dat zijn aanvullende pensioenrechten intact...
Door Mark Demesmaeker op 16 april 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Leefmilieu
Voor het eerst komt er Europese wetgeving over de aanpak van invasieve uitheemse dier- en plantensoorten. Die hebben een bijzonder nefaste impact op de biodiversiteit en ecosystemen. Ze brengen bovendien heel wat schade toe aan volksgezondheid, landbouw en infrastructuur, met aanzienlijke economische gevolgen. Die worden geschat op 12 miljard euro per jaar voor de hele EU. Europees N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker, die de problematiek ook in het Vlaams...
Door Liesbeth Homans op 16 april 2014, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering, Lokaal beleid
De voorbije dagen werd in sommige media de indruk gewekt dat de koppeling van het verplicht volgen van gratis aangeboden lessen Nederlands met het ontvangen van een leefloon ter discussie staat. Voor alle duidelijkheid: dat is niet zo. Wat is er wel gebeurd? Naar aanleiding van één vonnis van het arbeidshof waarbij een tijdelijke schorsing van een uitkering ongedaan werd gemaakt, zijn de afspraken verstrengd en scherper gesteld.Concreet komt het hier op neer: in het verleden kon een...
Dat de N-VA de budgettaire teugels wil gaan vieren, is vanwege de voorzitster van Open Vld wel een bijzonder ongeloofwaardig, en trouwens  volkomen fout, verwijt. Zoals vrij makkelijk te voorspellen viel, lokt het economische programma dat de N-VA eind vorige week lanceerde behoorlijk wat reacties uit. Tot de meest opvallende van de commentaren behoorde alvast die van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten die zonder blikken of blozen verkondigde dat het nu...
Door N-VA op 14 april 2014, over deze onderwerpen: Pensioenen, Infografieken