Nieuws

Alle nieuwsitems

“Met 193 Nederlandse scholen in tachtig verschillende landen is het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland een succes”, zegt Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire. “De groeiende samenwerking op dit terrein tussen Nederland en Vlaanderen kunnen we alleen maar toejuichen.” Vandaag volgen 12 …

Door Theo Francken op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Asiel, Justitie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moet dan toch geen humanitair visum afleveren aan een Syrisch gezin dat naar België wou afreizen om hier asiel aan te vragen. Een Belgische rechter had Francken daartoe verplicht. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft alle …

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt wil Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, bedrijfsvriendelijker maken. Zij werkte daarvoor een tienpuntenplan uit. Dat moet Vlaamse bedrijven stimuleren om meer gebruik te maken van dat programma. “Vandaag gebeurt dat veel …

Door Mark Demesmaeker op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Afval

Mark Demesmaeker is blij dat het Vlaams recyclagemodel eindelijk ook Europa kan inspireren. "Dat kan ons milieu én onze economie enkel maar ten goede komen." Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een duurzaam afvalbeleid dat de weg moet banen voor de omschakeling van een …

Door Jelle Engelbosch op 26 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Een undercoveropname in het slachthuis van Tielt bracht een duidelijk geval van dierenmishandeling aan het licht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts legde de activiteiten van het slachthuis in Tielt meteen stil. In De Zevende Dag ging Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch hier verder op in …

Door Axel Ronse op 26 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Vlaams Parlementslid Axel Ronse ging in De Zevende Dag de discussie aan over het invoeren van mystery calls in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. "Het is niet de taak van de overheid om ondernemers te ambeteren met valse cv’s", stelt hij. Bekijk hier het volledige debat. (22:17) …