Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois, Ben Weyts op 2 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Infrastructuur en openbare werken, Oosterweel
Bouw Oosterweelverbinding begin 2017 van start
De eerste spadesteek voor de bouw van de Oosterweelverbinding moet begin 2017 in de grond. Dat maakte de Vlaamse Regering bekend, die ook belangrijke knopen doorhakte over de financiering en uitvoering van dit ambitieuze project. Oosterweel zal publiek gefinancierd worden en gesplitst in vijf deelprojecten. “Gezien de omvang en complexiteit van het project en de verstrengde Europese begrotingsregels is dat de beste aanpak”, aldus Vlaams minister-president Geert...
Door N-VA op 28 februari 2015, over deze onderwerpen: N-VA
Tomas Roggeman nieuwe voorzitter Jong N-VA
Met afdelingen in ruim 150 gemeenten en meer dan 4.000 leden is Jong N-VA de grootste politieke jongerenbeweging in Vlaanderen. Aan het roer van die organisatie komt nu Tomas Roggeman uit Dendermonde. Hij volgt Ralph Packet op als voorzitter van Jong N-VA.De lokale besturen van Jong N-VA werden de voorbije maanden vernieuwd. Als afsluiter van dat proces van interne democratie verkozen 170...
Door Björn Anseeuw op 28 februari 2015, over deze onderwerpen: Sociale fraude, Huren, Sociale woningen
Dringende inhaaloperatie voor sociale huurmarkt
Dinsdag wordt het Groot Woononderzoek 2013 gepresenteerd. Het vorige vergelijkbare onderzoek dateert al van 2005. Met dit in het achterhoofd wil ik al even vooruitblikken naar het segment van de Vlaamse woon- en huurmarkt dat de meeste aandacht verdient: de sociale huurmarkt. Die moet dringend een inhaalbeweging maken. Want de sociale huurders, vaak kwetsbare groepen, zijn hier het slachtoffer van. Net daarom is dit een topprioriteit voor de huidige Vlaamse Regering en bevoegd...
Door Peter Luykx, Inez De Coninck op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Ondernemen
N-VA steunt vraag van Vlaamse architecten naar confederale Orde
De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Tegengestelde visies binnen de huidige Orde verlammen immers de goede werking. De Vlaamse architecten benadrukken efficiëntie, deontologie, verantwoordelijkheidszin en transparantie, terwijl de Franstalige architecten meer oog hebben voor het imago van het beroep.Al meer dan tien jaar is er sprake van een...
Door Cieltje Van Achter op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Wonen en werken in Brussel
Brusselse regering op weg naar verkeersinfarct met Docks Bruxsel
Terwijl in Vlaanderen de geplande mobiliteitsinvesteringen een absolute voorwaarde zijn voor de komst van het belevingscentrum Uplace, minimaliseert de Brusselse regering het mobiliteitsprobleem rond Docks Bruxsel. Nochtans heeft de Raad van State een ernstig signaal gegeven door de socio-economische vergunning voor dat nieuwe winkelcentrum te vernietigen.Een...
Door Annick De Ridder op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Openbaar vervoer, De Lijn
Terugbetaling verkeersboetes door vakbonden De Lijn is nefast voor verkeersveiligheid
De Vlaamse Regering zet in op verkeersveiligheid, ook bij het openbaar vervoer. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn mag zware en herhaalde verkeersboetes van haar chauffeurs dus niet negeren. “Dat sommige vakbonden een extra aandeel in die boetes betalen, bovenop het deel dat De Lijn vaak zelf al voor haar rekening neemt, staat haaks op de doelstellingen van het beleid”, zegt Vlaams Parlementslid Annick De Ridder. Haar N-VA-collega Ben Weyts, tevens Vlaams minister...