Nieuws

Alle nieuwsitems

De verkiezingen van 25 mei 2014 liggen een jaar achter ons en de federale en Vlaamse regering zijn inmiddels meer dan een halfjaar aan de slag. N-VA-voorzitter Bart De Wever blikt terug. "Deze regering vraagt inspanningen en de mensen voelen dat, maar die inspanningen lonen",...
Door Ben Weyts op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat jaarlijks ruim 17 miljoen euro investeren in een betere doorstroming van het openbaar vervoer. “Als we de De Lijn sneller en stipter maken, worden bus of tram aantrekkelijker voor nieuwe reizigers”, zegt de minister.
Door Theo Francken, Jan Jambon op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Asiel, Verandering
Op voorstel van vicepremier Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed om misbruik tegen te gaan van meervoudige aanvragen om humanitaire of medische redenen en het instellen van opeenvolgende beroepen tegen...
Door Johan Van Overtveldt op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Belastingen, Financiën, Verandering
De regering heeft het ontwerp van Programmawet goedgekeurd. Dat omvat 10 fiscale maatregelen voor een grotere fiscale rechtvaardigheid. “Deze eerste tax shift vertegenwoordigt een lastenverschuiving van om en bij de 2 miljard euro in het voordeel van bedrijven en burgers”,...
Door Karl Vanlouwe op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel
De cijfers bewijzen dat het Vlaams inburgeringsbeleid in Brussel een succesverhaal blijft. Maar ze bevestigen ook dat Brussel nood heeft aan een verplicht inburgeringsbeleid.Uit de meest recente Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor blijkt dat het aantal...
Door Elke Sleurs op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Armoede, Fiscale fraude
Vicepremier Jan Jambon draagt de bevoegdheid ‘Grootstedenbeleid’ over aan staatssecretaris Elke Sleurs. Op die manier wordt Elke Sleurs bevoegd voor alles wat met armoede te maken heeft en krijgt ze een homogeen bevoegdheidspakket. Fiscale fraudebestrijding wordt...