Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Mark Demesmaeker op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu

De Europese Commissie heeft zich uitgesproken voor het behoud van de Europese natuurregels. Ze volgt daarmee de aanbevelingen van Europarlementslid Mark Demesmaeker, die opgelucht reageert: “De Commissie is dan toch gezwicht voor de parlementaire en publieke druk. Een belangrijke overwinning voor …

Door Werner Janssen op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen

“Het is goed dat ook zelfstandigen een vangnet hebben voor wanneer het misgaat”, vindt Kamerlid Werner Janssen. Daarom heeft hij in de Kamercommissie Bedrijfsleven mee een wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt dat zelfstandigen een in de tijd beperkte uitkering genieten, indien zij …

Door Miranda Van Eetvelde op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

In 2015 werd in Vlaanderen ongeveer 30.000 euro aan zitpenningen uitbetaald aan bestuurders van plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen (PWA) en meer dan 120.000 euro aan bestuurders van dienstencheque-ondernemingen van PWA’s. “Het PWA-systeem was dus niet alleen weinig efficiënt, maar ook nog …

Door Bert Wollants op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Energiebeleid

“De overheid gaat meer ledlampen controleren op kwaliteit”, zo vernam Kamerlid Bert Wollants tot zijn grote tevredenheid van de bevoegde minister Marie Christine Marghem (MR). “Die controles zijn belangrijk in het kader van energiebesparing”, aldus Wollants. "We willen allemaal efficiënter omgaan …

Door Axel Ronse op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Verandering

Steeds meer langdurig zieken volgen bij de VDAB vrijwillig een traject naar werk. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar ging het om ruim 3000 personen. In vergelijking met 2014 is dat meer dan een verdubbeling. “Uit de cijfers blijkt dat langdurig zieken wel degelijk opnieuw aan het werk …

Door Sander Loones op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

"In plaats van een samenwerkingsplatform, is de Unie verworden tot een politieke actor die vooral faalt en weerstand oproept", zegt Europarlementslid Sander Loones op doorbraak.be. 'Ik ben Europeaan.' Nooit stel ik me zo aan iemand voor. Nooit. Wel dat ik van Oostduinkerke kom, van …