Nieuws

Alle nieuwsitems

Open VLD blaast hoog van de toren over de cijfers die de N-VA voorlegt. Dat verbaast Matthias Diependaele en Steven Vandeput, omdat zowel het liberale beleid van de voorbije jaren als het liberale plan voor de toekomst leest als de kroniek van een aangekondigde teleurstelling.Sinds Guy Verhofstadt in 1999 de Wetstraat 16 innam, is Open VLD bijna 15 jaar onafgebroken aan de macht geweest. En wat is de balans? Toen Verhofstadt begon, erfde hij een primair overschot op...
Het project van bankenunie dat is goedgekeurd, helpt de eurozone vooruit. Er blijft echter bijzonder veel werk op de bankenplank.Het Europees Parlement zette deze week finaal het licht op groen voor de Europese bankenunie. Naast de reeds eerder goedgekeurde supervisie van de systemische banken door de ECB komt er nu ook een afwikkelingsmechanisme en een bankenafwikkelingsfonds van 55 miljard euro. Er is zeker een belangrijke stap voorwaarts gedaan. Maar de lichte...
Door Johan Van Overtveldt op 17 april 2014, over deze onderwerpen: Economie, Federale begroting
De federale regering claimt een daling van het overheidsbeslag. Of hoe men van fictie harde realiteit poogt te maken.De excellenties van de federale regering schreeuwen het van de daken: volgens het Planbureau nam het overheidsbeslag onder het bewind van deze regering af! Van 55 procent van het bbp in 2012 ging het naar 53,6 procent in 2014. Het moet dus maar eens gedaan zijn te verkondigen dat deze regering het overheidsbeslag op de economie alsmaar opdreef....
Door Mark Demesmaeker op 17 april 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Leefmilieu, Afval
In 2010 gebruikten Europeanen gemiddeld 176 plastic draagtassen voor eenmalig gebruik per persoon. Het Europees Parlement wil dat cijfer graag verminderen met de helft (ten vroegste in 2018) en later met 80 procent (ten vroegste in 2020). Het wil dat doen via maatregelen die stroken met het principe van 'de vervuiler betaalt'.N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker, lid van de milieucommissie, wijst op de uitdagingen die de enorme plasticberg met zich...
Door Mark Demesmaeker op 17 april 2014, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Europees Parlement
Europa wil de moeilijkheden bij de uitvoering en handhaving van de bestaande detacheringsrichtlijn uit 1996 aanpakken. Die stelt dat wanneer een werknemer voor een beperkte tijd in een andere EU-lidstaat wordt tewerkgesteld, de loon-, arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden van het gastland moeten worden gerespecteerd. Het aanvullend handhavingspakket dat het Europees Parlement goedkeurde moet mee zorgen voor een gelijk speelveld, eerlijke concurrentie en een adequate bescherming...