Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx, Inez De Coninck op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Ondernemen
N-VA steunt vraag van Vlaamse architecten naar confederale Orde
De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Tegengestelde visies binnen de huidige Orde verlammen immers de goede werking. De Vlaamse architecten benadrukken efficiëntie, deontologie, verantwoordelijkheidszin en transparantie, terwijl de Franstalige architecten meer oog hebben voor het imago van het beroep.Al meer dan tien jaar is er sprake van een...
Door Cieltje Van Achter op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Wonen en werken in Brussel
Brusselse regering op weg naar verkeersinfarct met Docks Bruxsel
Terwijl in Vlaanderen de geplande mobiliteitsinvesteringen een absolute voorwaarde zijn voor de komst van het belevingscentrum Uplace, minimaliseert de Brusselse regering het mobiliteitsprobleem rond Docks Bruxsel. Nochtans heeft de Raad van State een ernstig signaal gegeven door de socio-economische vergunning voor dat nieuwe winkelcentrum te vernietigen.Een...
Door Annick De Ridder op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Openbaar vervoer, De Lijn
Terugbetaling verkeersboetes door vakbonden De Lijn is nefast voor verkeersveiligheid
De Vlaamse Regering zet in op verkeersveiligheid, ook bij het openbaar vervoer. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn mag zware en herhaalde verkeersboetes van haar chauffeurs dus niet negeren. “Dat sommige vakbonden een extra aandeel in die boetes betalen, bovenop het deel dat De Lijn vaak zelf al voor haar rekening neemt, staat haaks op de doelstellingen van het beleid”, zegt Vlaams Parlementslid Annick De Ridder. Haar N-VA-collega Ben Weyts, tevens Vlaams minister...
Door Theo Francken op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Politiek, Lokaal beleid
Verplichte documenten bouwwerf: staatssecretaris Francken schept duidelijkheid
Met de publicatie van de volledige lijst documenten die verplicht zijn op een bouwwerf schept staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken eindelijk de duidelijkheid waar de bouwsector zelf al lang vragende partij voor was. “Zo’n eenduidige lijst zorgt bovendien voor minder administratieve lasten”, stelt hij. “Voortaan zullen bouwondernemingen geen tijd en middelen meer verliezen aan het opmaken van niet-verplichte documenten.”
Door Liesbeth Homans op 26 februari 2015, over deze onderwerpen: Armoede, Een huis kopen
Minister Homans past voorwaarden voor sociale leningen verder aan
Sinds dit jaar kan je enkel nog een sociale lening krijgen voor de aankoop of renovatie van een bestaande woning. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil nu ook de referteperiode bijsturen: “Momenteel kijken we naar het inkomen van drie jaar geleden om te bepalen of je voor een sociale lening in aanmerking komt. Ik wil dat laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag.”De Vlaamse overheid wil dat ook de meer kwetsbare gezinnen in...
Door Liesbeth Homans, Björn Anseeuw op 26 februari 2015, over deze onderwerpen: Sociale woningen
Minister Homans verhoogt controle op fraude met sociale woningen
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil dat socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM) rechtstreeks toegang krijgen tot het kadaster van de FOD Financiën. “Zo kunnen ze zelf nagaan of kandidaat-socialehuurders of -kopers al een eigendom bezitten”, stelt Homans. Die nieuwe maatregel past in haar ambitie om “de strijd tegen domiciliefraude en fraude met betrekking tot het al dan niet bezitten van een eigendom te versterken”, zoals de minister in haar...