Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Hendrik Vuye, Veerle Wouters op 24 november 2015, over deze onderwerpen: Democratie, Syrië, Veiligheid, Politie, Justitie

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters nemen de kritiek op de antiterreurmaatregelen van de regering-Michel onder de loep op Knack.be. "De democratie moet weerbaar zijn en durven weerbaar te zijn. Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen." Het recht op leven is het meest …

Door Johan Van den Driessche op 22 november 2015, over deze onderwerpen: Politie, Wonen en werken in Brussel

Brussels fractievoorzitter Johan Van den Driessche ging in De Zevende Dag in debat met de burgemeester van Etterbeek over de eenmaking van de Brusselse politiezones. Volgens Van den Driessche zou één politiezone de efficiëntie en de specialisatie van het politiekorps drastisch verhogen. Door een …

Door Lies Jans op 21 november 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Van de 308 Vlaamse gemeenten zijn er nog steeds 52 die niet zijn opgenomen op www.rechtenverkenner.be. "Die webstek is een erg handig instrument dat inwoners een overzichtelijk beeld geeft van de sociale rechten in hun gemeente en hen tegelijk wegwijs maakt in de bestaande wetgeving", zegt Vlaams …

Naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs had in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een debat plaats over de bestrijding van gewelddadige radicalisering en terrorisme. “Alle onafhankelijke specialisten stellen dat de zes politiezones van het Brussels Gewest één zone moeten worden om op …

Door Johan Van Overtveldt op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt werkt in overleg met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (AADA) aan een actieplan dat een aantal hefbomen moet versterken voor controles door de douane. In een eerste fase is beslist om die controles aan de (Europese) binnengrenzen te …

Door Valerie Van Peel op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Sociale fraude, Lokale overheid, Syrië, Veiligheid, Politie, Justitie

Enkele Brusselse OCMW’s weigeren manifest om informatie uit te wisselen, zelfs over geïdentificeerde Syriëstrijders. “Dat kan niet”, vindt Kamerlid Valerie Van Peel. “Meer dan ooit is het vandaag cruciaal dat belangrijke info niet verborgen blijft voor onze veiligheidsdiensten. Als een OCMW …