Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Mark Demesmaeker op 17 april 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Leefmilieu, Afval
In 2010 gebruikten Europeanen gemiddeld 176 plastic draagtassen voor eenmalig gebruik per persoon. Het Europees Parlement wil dat cijfer graag verminderen met de helft (ten vroegste in 2018) en later met 80 procent (ten vroegste in 2020). Het wil dat doen via maatregelen die stroken met het principe van 'de vervuiler betaalt'.N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker, lid van de milieucommissie, wijst op de uitdagingen die de enorme plasticberg met zich...
Door Mark Demesmaeker op 17 april 2014, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Europees Parlement
Europa wil de moeilijkheden bij de uitvoering en handhaving van de bestaande detacheringsrichtlijn uit 1996 aanpakken. Die stelt dat wanneer een werknemer voor een beperkte tijd in een andere EU-lidstaat wordt tewerkgesteld, de loon-, arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden van het gastland moeten worden gerespecteerd. Het aanvullend handhavingspakket dat het Europees Parlement goedkeurde moet mee zorgen voor een gelijk speelveld, eerlijke concurrentie en een adequate bescherming...
Dat Nederlands opleggen op de speelplaats een heikel thema is, viel te voorspellen. Dat het debat erover aan de haal zou gaan met wat ze hadden geschreven, dat zit Zuhal Demir en Peter De Roover dwars. Net zoals de opmerking dat hun praktijkervaring niet opweegt tegen theoretisch onderbouwde inzichten.Onze opiniebijdrage over taalgebruik op de speelplaats blijft reacties uitlokken (DS 11, 12, 14 en 15 april). We werden...
Rudy De Leeuw en Caroline Copers schuwen de grote bewoordingen niet: in hun - geven ze zelf toe - voorbarige analyse van plan V hebben ze het over "de vernietiging van de sociale zekerheid" en "de aantasting van de samenleving zoals we die vandaag kennen". (DM 15/4) The end of the world as we...
Door Mark Demesmaeker op 16 april 2014, over deze onderwerpen: Werken, Pensioenen, Europees beleid, Europees Parlement
Werknemers die verhuizen binnen de EU voor een nieuwe baan en ook grensarbeiders kunnen in de toekomst hun aanvullende pensioenrechten naar een andere EU-lidstaat meenemen. Europees N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker noemt dat akkoord “een logisch gevolg van het principe van vrij verkeer en de Europese interne markt. Wie vanuit Vlaanderen in bijvoorbeeld een land als Frankrijk gaat werken, moet ervan opaan kunnen dat zijn aanvullende pensioenrechten intact...