Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 4 september 2015, over deze onderwerpen: Asiel

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de huidige vluchtelingen- en asielcrisis richt de Vlaamse Regering een Ministerieel Comité op. “Het gaat hier om een Europese crisis die een gecoördineerde aanpak vergt op alle beleidsniveaus: Europees, federaal én Vlaams”, zegt minister-president Geert …

"Files mogen dan wel een goede graadmeter zijn voor de economische activiteit, op termijn zijn ze nefast voor de economie", schrijven Annick De Ridder, Inez De Coninck en Cieltje Van Achter in Knack.be. Ze pleiten voor een versterkte samenwerking tussen de verschillende overheden. Het nieuwe …

Door Johan Van Overtveldt op 3 september 2015, over deze onderwerpen: Financiën, Syrië, Veiligheid, Justitie

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Nationale Veiligheidsraad een omzendbrief goedgekeurd waarmee de strijd tegen het terrorisme verder wordt opgevoerd. De brief behandelt de procedure voor het bevriezen van financiële middelen van personen en organisaties …

Door Louis Ide, Valerie Van Peel op 3 september 2015, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg

Louis Ide, algemeen secretaris en gezondheidsspecialist van de N-VA, en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel roepen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op om snel werk te maken van de hervorming van de verplichte aanvullende ziekteverzekering, zoals voorzien in het regeerakkoord …

Door Johan Van Overtveldt op 3 september 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën

België heeft het Groothertogdom Luxemburg officieel als belastingparadijs erkend. Bedragen van meer dan 100.000 euro die op een Luxemburgse rekening worden gestort, moet je voortaan ook aangeven bij de fiscus. “Als deze regering zegt dat ze inzet op fiscale transparantie, dan meent ze dat ook”, …

Door Goedele Uyttersprot op 3 september 2015, over deze onderwerpen: Justitie, Fraude, Technologie

Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van frauduleuze e-mails. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot opvroeg bij de bevoegde minister. De onderzoeken naar die oplichters verlopen vaak moeizaam, aangezien velen vanuit het buitenland opereren. Daarom pleit Uyttersprot niet …