Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bert Wollants op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Luchtvaart

De afgelopen zes jaar werden er bij het personeel van Belgocontrol 1940 ziektedagen geregistreerd voor burn-outs. Dat is 4 procent van alle afwezigheden: merkelijk meer dan de 0,8 procent van een studie uit 2010 naar het aantal burn-outs bij de Belgische beroepsbevolking. “Een aandachtspunt voor de …

Door Liesbet Dhaene op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Sinds juni 2014 behandelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) 100 klachten over inbreuken op de taalwetgeving door de gemeenten in het Brussels Gewest, waarvan er 96 gegrond bleken. “Die cijfers bewijzen dat in bepaalde Brusselse gemeenten de tweetalige dienstverlening nog steeds een …

Door Koenraad Degroote, Koen Metsu op 23 januari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Politie

Kamerleden Koenraad Degroote en Koen Metsu dienen een wetsvoorstel in dat elektronisch vergaderen mogelijk maakt in de politie- en de hulpverleningszones. Zo kunnen de politie- en de zonecolleges dringende dossiers op afstand behandelen en beslissingen nemen in dossiers waar uitstel de deadlines …

Door Nadia Sminate op 22 januari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Justitie, Staatsveiligheid

Twintig erkenningsdossiers van moskeeën kregen een positief advies van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Maar voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans beslist over die dossiers, wil zij alle adviezen - inclusief die van de Staatsveiligheid - ontvangen en grondig …

Door An Capoen op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: Pensioenen

Voortaan kunnen Vlaamse gepensioneerde grensarbeiders die in Frankrijk hebben gewerkt ook een Nederlandstalige versie aanvragen van het jaarlijkse officiële attest van levensbewijs. “Het lijkt me niet meer dan logisch dat je zo’n documenten in je eigen taal ontvangt”, zegt Kamerlid An Capoen, die …

Door Peter Dedecker op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Innovatie, Technologie

De vervanging van het fiscale voordeel voor inkomsten uit octrooien door een algemeen voordeel voor innovatie zorgt niet enkel voor een eerlijkere toepassing van de bedrijfsbelasting, maar is ook een serieuze stap vooruit voor de bloeiende innovatieve Vlaamse ICT-sector. Kamerlid Peter Dedecker, …