Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Renate Hufkens op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid, Fraude

Tot op heden heeft slechts dertien procent van de Vlaamse gemeenten een referentieambtenaar aangesteld ter bestrijding van identiteitsfraude: nochtans één van de prioriteiten van Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (N-VA). Bij eventuele fraudegevallen is die lokale expert in …

Door Liesbet Dhaene op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Wonen en werken in Brussel

Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig. Dat stelt - na Europa - nu ook de Raad van State klaar en duidelijk in een advies aan de Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA) herhaalt daarom haar oproep om …

Door Liesbeth Homans op 3 juli 2015, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Huren

Het Vlaamse woonpatrimonium is verouderd en kent heel wat renovatienoden. “Met de lancering van een nieuwe renovatiepremie willen we de woonkwaliteit in Vlaanderen gericht optrekken”, zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Daarbij blijft iedereen recht hebben op een maximale premie …

De Vlaamse Regering gaat het vernieuwde stelsel van duaal leren en werken verder concretiseren. Via die nieuwe, geïntegreerde aanpak zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Duaal leren en werken houdt immers in dat jongeren naast leren op …

Door Wilfried Vandaele op 3 juli 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Landbouw, Verandering

De Vlaamse Regering heeft beslist om 4.000 hectare extra poldergraslanden te beschermen. Het totaal komt daarmee op 9.000 hectare, bijna een verdubbeling dus. Zo is er eindelijk een oplossing voor een dossier dat al twintig jaar op de politieke tafel lag.Poldergraslanden zijn biologisch waardevolle, …

Door Peter De Roover op 3 juli 2015, over deze onderwerpen: Pensioenen

Natuurlijk mag en moet er ook een correct debat gevoerd worden over de pensioenen van onze parlementsleden, waarbij de voorwaarden zeker nog kunnen aangescherpt worden. Maar daarbij moeten we wel uitgaan van de juiste gegevens.  Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen laten PVDA-lijsttrekker …