Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Met een nieuw decreet lokaal bestuur legt de Vlaamse Regering de basis voor een hervormd en geïntegreerd lokaal bestuur. Zo laat het nieuwe decreet onder meer toe om de OCMW’s en de gemeentebesturen te integreren. “Dat zorgt niet alleen voor een betere dienstverlening, ook het aantal politieke …

Door Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire, Jan Van Esbroeck op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Turkije

In navolging van het federale parlement vragen nu ook de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement om de toetredingsprocedure voor Turkije te bevriezen en de Europese pretoetredingssteun te schrappen. “In het licht van de verslechterende mensenrechtensituatie en de achteruitgang van de …

Door Theo Francken op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Justitie

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is een wetsontwerp goedgekeurd waarmee de strijd tegen proceduremisbruik in vreemdelingenzaken kan worden vergemakkelijkt en opgevoerd. “Voortaan is het mogelijk om in een en dezelfde zitting zowel een arrest te vellen in beroep, …

Door Andries Gryffroy op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen

Na de VREG heeft nu ook de CREG een test ontwikkeld die consumenten kunnen gebruiken om de energietarieven te vergelijken. “Beide testen hebben hun voor- en nadelen”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid en energiespecialist van de N-VA. Hij stelt voor om beide testen te integreren: …

Door N-VA op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: N-VA

Zuhal Demir uit Genk is op voordracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever unaniem bekrachtigd door de partijraad als opvolgster van staatssecretaris Elke Sleurs. Demir zal bevoegd zijn voor Gelijke kansen, Armoedebestrijding, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid. "Zoveel …

Door Zuhal Demir op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Werken

Na de federale regering heeft nu ook het parlement de wet Werkbaar en Wendbaar Werk goedgekeurd. Die hervorming van het arbeidsrecht stemt het werkleven af op de noden van de 21ste eeuw, zowel voor werknemers als voor werkgevers. “Daarbij raken we niet aan de gemiddelde 38-urenweek. Die blijft …