Nieuws

Alle nieuwsitems

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waardoor zowel bedrijven als burgers duidelijkheid zullen krijgen over de uitwisseling van persoonsgegevens met de Verenigde Staten. "Die trans-Atlantische gegevensoverdracht is van essentieel belang voor onze economie, veiligheid en handel", …

Door Liesbeth Homans op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

De Vlaamse lokale besturen krijgen meer vrijheid om een eigen, modern personeelsbeleid te voeren. Het Vlaams Parlement keurde daarvoor een decreet goed van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “Dit is alweer een stap in de goede richting, die ervoor moet zorgen dat de Vlaamse …

Door Wouter Raskin, Cieltje Van Achter op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Wonen en werken in Brussel

Een steeds grotere groep Indische werknemers vindt zijn weg naar de Belgische arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter verzamelden. “De grote meerderheid is actief in de IT-sector”, stellen zij vast. “De vraag is of zij aangeworven …

Door Bart De Wever op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Politiek, Gelijke kansen

De conservatieve politica en feministe Lady Astor was de eerste vrouw die zetelde in het Britse Lagerhuis. Het eerste vrouwelijke parlementslid was eigenlijk een Ierse nationaliste, maar die liet haar stoel leeg waardoor de eer Astor te beurt viel. Ze werd er door haar mannelijke collega's niet …

Door Wouter Raskin op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Overheidsbedrijven, NMBS

Met het oog op de modernisering en een efficiëntere werking van de NMBS, wil de N-VA de vaste benoeming laten uitdoven. "Het personeel mag zijn statuut behouden, maar nieuwe mensen mogen enkel nog contractueel worden aangeworven", stelt Kamerlid Wouter Raskin, die daartoe een wetsvoorstel indiende …

Door Rita Bellens, Renate Hufkens op 25 mei 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken

Kamerleden Renate Hufkens en Rita Bellens vragen om een grondige doorlichting van B-FAST, het Belgische urgentieteam dat in actie komt bij buitenlandse rampen. Tijdens de laatste reddingsmissie in Nepal werd het duidelijk dat de organisatie niet van een leien dakje liep. Bovendien blijkt dat er in …