Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Valerie Van Peel op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest

Het hof van beroep heeft in de zaak Jonckheere tegen het asbestproducerende bedrijf Eternit terecht geoordeeld dat het bedrijf tegen beter weten in asbest is blijven produceren, ook nadat bekend werd wat de schadelijke gevolgen ervan waren op de volksgezondheid. “Dat de familie Jonckheere ondanks …

Door Anneleen Van Bossuyt op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Jeugd

De Europese Commissie wil minstens 5000 jongeren op uitwisseling sturen naar een school in een andere EU-lidstaat. Het voorstel, dat 2,5 miljoen euro zal kosten, is gericht op leerlingen vanaf zestien jaar. Het vervangt het idee om alle Europese achttienjarigen een gratis Interrail-pas te schenken, …

Door Theo Francken op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Asiel, Justitie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moet dan toch geen humanitair visum afleveren aan een Syrisch gezin dat naar België wou afreizen om hier asiel aan te vragen. Een Belgische rechter had Francken daartoe verplicht. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft alle …

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt wil Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, bedrijfsvriendelijker maken. Zij werkte daarvoor een tienpuntenplan uit. Dat moet Vlaamse bedrijven stimuleren om meer gebruik te maken van dat programma. “Vandaag gebeurt dat veel …

Door Mark Demesmaeker op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Afval

Mark Demesmaeker is blij dat het Vlaams recyclagemodel eindelijk ook Europa kan inspireren. "Dat kan ons milieu én onze economie enkel maar ten goede komen." Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een duurzaam afvalbeleid dat de weg moet banen voor de omschakeling van een …

Door Jelle Engelbosch op 26 maart 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Een undercoveropname in het slachthuis van Tielt bracht een duidelijk geval van dierenmishandeling aan het licht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts legde de activiteiten van het slachthuis in Tielt meteen stil. In De Zevende Dag ging Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch hier verder op in …