Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Björn Anseeuw op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Welzijn, Drugs

"Het is niet aan de hand van een vals dilemma dat we de knoop van het uitdijende drugsprobleem zullen ontwarren. Toch is het net dat wat Econoom Paul De Grauwe, criminoloog Tom Decorte en toxicoloog Jan Tytgat doen in hun nieuwe boek ‘Cannabis onder controle, hoe?’." Dat zegt Vlaams …

Door Steven Vandeput op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Politiek, Infografieken, Verandering

Op aangeven van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput gaat de regering een nieuwe federale organisatie oprichten, waarin zij de diensten zal onderbrengen van de FOD Personeel en Organisatie (P&O), de FOD Budget en Beheerscontrole (B&B), de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), …

Door Jan Jambon op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Lokale overheid, Innovatie, Verandering

De regering maakt werk van de modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand, wat een besparing van veertig miljoen euro moet opleveren. “Aan het project zijn ook duidelijke voordelen verbonden voor de burger”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Zo zal je op termijn alle …

Door Zuhal Demir op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen

Sinds dit jaar genoten onze bedrijven al van een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdrage voor de aanwerving van hun eerste werknemer. Vanaf januari wordt het ook goedkoper om een derde tot zesde werknemer aan te werven. “Met die nieuwe maatregel geeft de regering startende en groeiende …

Door Wouter Raskin op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Kunst

Het huidige kunstenaarsstatuut laat nog te veel ruimte voor fiscaal en sociaal misbruik. De N-VA vraagt daarom een grondige evaluatie en bijsturing. “Door de bijzondere aard van het beroep is een aparte regeling voor kunstenaars zeker verdedigbaar”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. “Maar de regels zijn …

Door Bart De Wever op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Justitie

Volgens emeritus professor Marc Bossuyt zijn er twee soorten rechters te onderscheiden: zij die zich terughoudend opstellen, en zij die zich activistisch opstellen. Activistische rechters neigen ertoe een ruime interpretatie te geven aan hun rechtsmacht en de rechtsregels beter te willen uitleggen …