Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 26 oktober 2016, over deze onderwerpen: Financiën, Verandering

Omdat nieuwkomers bij ons te gemakkelijk van een ruime sociale bescherming kunnen genieten, zonder ook maar enige bijdrage daaraan te hebben geleverd, wil de regering de fiscale en sociale voordelen voor die doelgroep verder inperken. “We moeten de grenzen van onze sociale zekerheid en de schaarse …

Door Yoleen Van Camp, Renate Hufkens op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg, Roken

Hoewel tabak aanzienlijke - en stijgende - inkomsten uit accijnzen en btw genereert, verliest de maatschappij finaal een slordige 11 miljard euro per jaar aan rokers. Het zijn vooral de immateriële kosten – de verloren levensjaren – die doorwegen. “Daarom is het van uiterst belang om de instroom …

Door Peter Dedecker op 25 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie, Sparen en beleggen, Financiën, Europees beleid, Europees Parlement

Op voorstel van Kamerlid Peter Dedecker wordt de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, uitgenodigd om zijn negatieve-rentebeleid en zijn inkoopprogramma te verdedigen in de Kamer. “Het beleid van de ECB heeft belangrijke neveneffecten”, stelt Dedecker. “Spaarders zien hun …

Het Europees Parlement stemt in met nieuwe wetgeving die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang krijgen tot het internet, meer bepaald tot websites van overheidsdiensten. “Een grote stap voorwaarts,” zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt, die mee over dit …

"Wallonië leeft in een andere realiteit. Dat ondervindt nu ook de rest van Europa. Terwijl 27 Europese lidstaten én Vlaanderen klaar staan om het handelsakkoord met Canada te tekenen, blokkeert de Waalse regering het. Sociaaldemocratische partijen doorheen de hele Unie verdedigen de deal, maar …

Door Liesbet Dhaene op 24 oktober 2016, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kondigde in zijn recente beleidsverklaring aan dat hij begin volgend jaar een stappenplan zal neerleggen met het oog op een institutionele hervorming van Brussel. Het eerste voorstel daarin is alleszins al duidelijk: de opname van de Brusselse …