Feit of fictie

Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Op Twitter haalt Mehdi Koochecki, adviseur op de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV, hard uit naar de N-VA. Ook die partij zetelt volgens hem in de raad van bestuur van de Luikse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Die instelling zit momenteel in uiterst woelig vaarwater omwille van de graaicultuur die er al jaren blijkt te heersen: tientallen lokale mandatarissen van de PS, de MR en het cdH streken er duizenden euro’s op in adviesraden waar ze vaak niet eens aanwezig waren.

En daar doet de N-VA dus vrolijk aan mee, lijkt de overijverige ABVV-medewerker te suggereren. Die ontdekte immers dat ook de gemeente Voeren vertegenwoordigd is in Publifin, en wel met haar eerste schepen Jacky Herens. Alleen is die man geen lid van de N-VA, maar zetelt hij als lid van de lokale lijst Voerbelangen in het Voerense gemeentebestuur. Bovendien is schepen Herens enkel waarnemer en geen bestuurder bij Publifin. Aan de frauduleuze adviesraden nam hij dus niet eens deel.

En om de puntjes helemaal op de i te zetten: burgemeester Huub Broers, die jaren geleden al ontslag nam uit de raad van bestuur van Tecteo, omdat die bestuursfunctie onverenigbaar was met zijn mandaat als senator, zetelt vandaag in geen enkel orgaan van Publifin – en heeft dat ook nooit gedaan.

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Economie

De N-VA heeft geen zitje in de raad van bestuur van Publifin

Door haar ligging is ook de gemeente Voeren lid van de Luikse intercommunale. Bijgevolg is zij ook vertegenwoordigd in Publifin.

Maar het is niet omdat de burgemeester van Voeren, Huub Broers, lid is van de N-VA dat Voeren automatisch ook een N-VA-gemeente is! Voeren wordt immers bestuurd door de lokale partij Voerbelangen. Daarin vind je leden van de N-VA en de CD&V, maar ook liberalen, socialisten, groenen én zogenoemde partijlozen, zoals eerste schepen Jacky Herens.

De conclusie dat de N-VA in de raad van bestuur van Publifin zetelt, is dus totaal verkeerd: het is de partij Voerbelangen die in dat orgaan zetelt. Bovendien zetelt de onafhankelijke Voerense schepen daar enkel als waarnemer, zonder stem- of beslissingsrecht, niet als bestuurder. En daarvoor ontvangt hij welgeteld 101 euro bruto, kilometers inbegrepen. Allesbehalve gegraai dus.

Komen de extra bestuurders bij de NMBS er op vraag van de N-VA?

De regering-Michel heeft met Sophie Dutordoir, ex-topvrouw van Electrabel, een nieuwe CEO aangeduid bij de NMBS. De vroegere spoorbaas Jo Cornu had immers te kennen gegeven dat hij met pensioen wou. In de marge van die benoeming kwamen er in de raden van bestuur van de NMBS zelf en van de infrastructuurbeheerder Infrabel ook enkele nieuwe zitjes bij. Die werden onder meer ingenomen door vertegenwoordigers van de N-VA.

Dat laatste gegeven inspireerde Kristof Calvo, Kamerfractievoorzitter van Groen, tot een wel ongemeen harde uithaal via Twitter naar onze partij: “Altijd maar praten over uitgaven verminderen, maar wel extra bestuurders aanduiden bij NMBS om er genoeg van eigen kleur te hebben.”

Helaas voor de heer Calvo is dat typisch zo’n uitspraak die je binnen de kortste keren als een boemerang in je eigen gezicht teruggeslingerd krijgt. Want wie heeft ervoor gezorgd dat die extra bestuursmandaten er eigenlijk ooit gekomen zijn? Niet de N-VA, zo blijkt, maar wel … Groen zelf!

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Zesde staatshervorming, NMBS

Die komen er als gevolg van de zesde staatshervorming, die Groen mee goedkeurde

Zoals Kamerlid Inez De Coninck op Twitter opmerkt, zijn de extra bestuurders bij de NMBS en Infrabel een direct gevolg van de zesde staatshervorming. In het kader van die jongste staatshervorming werd namelijk ook beslist om de federale overheid en elk van de drie gewesten een bijkomende vertegenwoordiger te gunnen in beide bestuursraden van het spoorbedrijf. Een beslissing die Groen - maar ook de sp.a - toen probleemloos mee heeft goedgekeurd, in tegenstelling tot de N-VA, maar waar Groen nu dus als geen andere partij storm tegen loopt.

Het is niet de eerste keer dat een selectief geheugen de Vlaamse oppositiepartijen parten speelt. En het zal ook wel de laatste keer niet zijn. Maar de waarheid heeft nu eenmaal haar rechten. Het zou Kristof Calvo dan ook sieren als hij dit keer de hand in eigen boezem wou steken en zijn fout toegeven.

Is het aantal klanten van De Lijn gedaald?

Is het aantal klanten van De Lijn gedaald?

In het financiële maandblad MoneyTalk hekelt Joris Vandenbroucke, voorzitter van de sp.a-fractie in het Vlaams Parlement, de jaarlijkse tariefaanpassing van De Lijn. Vanaf februari worden de prijzen van een aantal formules verhoogd. Dat resulteert in een stijging van gemiddeld 2,5 procent: “een normale indexering”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Maar Vandenbroucke ziet dat duidelijk anders: "Duurder openbaar vervoer, is dat de oplossing van minister Weyts om de uit de hand lopende fileproblemen in Vlaanderen op te lossen? Sinds zijn aantreden zijn de files er alleen maar langer op geworden en is het aantal klanten van De Lijn gedaald."

Maar klopt die laatste bewering wel? De beschikbare cijfers lijken de man in eerste instantie gelijk te geven. Zo neemt het totale aantal reizigers inderdaad af, van 390 miljoen in 2015 tot 382 miljoen dit jaar: een daling van 2,1 procent. Wanneer we die reizigerstotalen echter ontleden en hun samenstelling nader bekijken, vallen ons toch enkele ongerijmdheden op. Zo stijgt het aantal verkochte biljetten en Lijnkaarten in diezelfde periode met 2,51 procent, terwijl ook het aantal abonnementen met 2,85 procent toeneemt. Vanwaar dan toch die daling?

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn

Het aantal reële klanten van De Lijn is vandaag net aan het stijgen, de fictieve gaan eruit

De grootste daling in het reizigersaantal - bijna zestig procent - vinden we onder de noemer ‘Tussenkomst Derden’. Dat zijn de gratis abonnementen die in het verleden zo gul werden uitgedeeld, met name door socialistische burgemeesters. Die sinterklaasgeschenken kwamen ook goed van pas om de reizigersaantallen kunstmatig hoog te houden.

In dat verband is het trouwens goed om te weten dat De Lijn het aantal reizigers tot op vandaag niet nauwkeurig registreert. Naast af en toe een beperkte reële telling vertrekt de vervoermaatschappij grotendeels van forfaitaire tellingen en schattingen. Zo worden abonnees geacht 90 keer per maand op een bus of tram te springen in stedelijk gebied en 52 keer per maand in een meer landelijk gebied: royale cijfers voor betalende abonnees, maar zeker en vast ook voor de begunstigden van de socialistische gratispolitiek. Door die manier van tellen werden de reizigersaantallen jarenlang gepimpt. Hoeveel van het vroegere half miljard reizigers maakten echt gebruik van het openbaar vervoer? En hoeveel waren louter klanten op papier? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Feit is wel dat met de daling van het aantal gratis abonnementen ook het aantal fictieve reizigers afneemt.

In 2018 moet het zogenoemde ReTiBo-systeem (Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer) eindelijk uitsluitsel brengen. Dat nieuwe systeem laat immers toe om iedereen met een MOBIB-kaart, het nieuwe elektronische vervoerbewijs, te registreren. Zo weet De Lijn exact hoeveel reizigers ze vervoert. En belangrijker nog: waar en wanneer die reizigers precies gebruikmaken van het openbaar vervoer. Bovendien kan het vervoerbedrijf zo eindelijk ook de fictieve reizigers op accurate wijze eruit filteren.

In afwachting hebben wij alvast redenen te over om aan te nemen dat de effectieve reizigersaantallen vandaag net aan het stijgen zijn. Kijk alleen al naar de toename van het aantal betalende reizigers met drie procent. En sinds het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt het aandeel van de auto in onze woon-werkverplaatsingen met 2,8 procent gedaald ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Zo is het aandeel van de fiets met ruim twee procent gestegen. En ook het openbaar vervoer kent voor de allereerste keer een voorzichtige maar duidelijke stijging van een halve procent. Niet onder socialistisch sinterklaasbeleid, maar wel onder het beleid van onze N-VA-minister Ben Weyts, die volop inzet op een betaalbaar, vraaggericht en kwaliteitsvol openbaar vervoer. De Lijn 2.0 dus, klaar voor de toekomst.

In De Zevende Dag diende Vlaams Parlementslid Annick De Ridder de sp.a eerder al van repliek. Bekijk dat debat hier. (10:51)