Nationale evenementen

29 augustus 2015

In Het Nieuwsblad lees je een dubbelinterview met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter …

29 augustus 2015

In Het Belang van Limburg kan je dit weekend een interview lezen met Steven Vandeput, minister van Defensie en Ambtenarenzaken …

3 september 2015

In Trends lees je een uitgebreid interview met minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois …

6 september 2015
Gordelfestival 2015

De Gordel begon als een sportief feest om het Nederlandstalige en groene karakter van de Vlaamse Rand gezellig in de verf te zetten. Anno 2015 keert het Gordelfestival terug naar die bron. Een massale opkomst van N-VA-leden zal de complexloos Vlaamse boodschap van het Gordelfestival in de …

6 september 2015

In De Zevende Dag (Eén, 11 uur) kan je kijken naar een interview met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering. Hij heeft het over de start van het nieuwe politieke jaar …